Září

1.týden – POZNÁVÁME SE NAVZÁJEM

Vysvětlujeme si pravidla, jak se bezpečně chovat ve škole, školní družině, ukazujeme si správné hygienické návyky – mytí rukou před jídlem, po WC, používání kapesníku, učíme se stolovat v jídelně, obsloužit se…). Učíme se naslouchat ostatním, ukazujeme si, kde co ve škole a herně najdeme, učíme se bezpečně používat nůžky.

První týden školy jsme se věnovali seznamování se navzájem, vysvětlili jsme si pravidla ve školní družině. Kromě prohlídky školy jsme poznávali i okolí školy, sportovní areál U LESA. Povídali a kreslili si zážitky z prázdnin, seznamovali se s novými hrami v herně.