LEDEN

1.týden - Vítáme NOVÝ ROK - Povídáme si zážitky z vánočních prázdnin, Říkáme si lednové pranostiky, Přibližujeme si novoroční tradice a rituály. Zpíváme si píseň Tři králové a doprovázíme se na hudební nástroje. Rýmujeme slova na téma zima, malujeme a vyrábíme Tři krále z různých materiálů, vyrábíme kalendář pro rok 2018, Hrajeme kolektivní hry,

2. a 3. týden - Zima - Sněhuláci a vločky - povídáme si o ledové zemi, kdy vzniká led, za jakých podmínek taje. Vymýšlíme básničky na téma sněhuláci, malujeme tuší a voskovkami- vyškrabujeme ornamenty. Malujeme zimní krajinu, vyrábíme Paní Zimu, malujeme námrazu na oknech pomocí zmizíku a inkoustu na papír a anilinových barev a soli. Vystřihujeme sněhové vločky, Vystřihujeme látky a lepíme na papír - rukavice a čepice. Chodíme na vycházky do okolí školy.

4. a 5. týden - Zimní sporty - říkáme si a popisujeme zimní sporty. Co je k nim potřeba za výbavu, pravidla bezpečnosti, vybarvujeme omalovánky se zimními sporty. Kreslíme návrhy zimních sportovišť, vyrábíme zimní krajinu z papíru se sportovci. Pantomimou předvádíme různé sporty, venku stavíme ze sněhu sněhuláky, koulujeme se . Díváme se na pohádky se zimní tématikou, čteme a recitujeme o zimě.


PROSINEC

1. týden - čert, anděl a Mikuláš - ztvárňujeme peklo s čerty pomocí temper, kříd a tuše - společná práce, vyrábíme zápichy anděl, čert a Mikuláš, vystřihujeme vystřihovánky s temtikou čertů, vyrábíme Mikuláše a anděla z ruliček. Vyprávíme si legendu o svatém Mikuláši, o čem je tato tradice a jak postupně vznikala a zůstala dochovaná dodnes, vytváříme si adventní kalendář, malujeme a skládáme z papíru postavu a portrét Mikuláše. 

Tancujeme a hrajeme hry na Čertovském reji, hrajeme soutěže a posloucháme pohádky s čertovskou tematikou, např. pohádka  "S čerty nejsou žerty", učíme se říkanky a básničky pro Mikuláše, za které získáváme od anděla a Mikuláše "sladkou odměnu". Hrajeme pohybové hry - štafeta, závody.

2. a 3. týden - Vánoce - vyrábíme si vánoční přání, vytváříme svícínky z přírodního materiálu. Zdobíme si třídu s vánoční a zimní támatikou, Posloucháme koledy, vyprávíme si o vánočních zvycích a tradicích, jek to bývalo dříve, co se změnilo a co zůstalo stejné. Jak se laví Vánoce ve světě a jak u nás - rozdíly, vaprávíme si legendu o Sv. Nikolasovi, legenda o vzniku rozdávání dárků. Kreslíme vánoční stromeček, ztvárňujeme dle našich představ a fantazie Ježíška, vyrábíme si betlém z papíru, kartonu a jiného materiálu. Čteme si vánoční příběhy a pohádky. Na školní zahradě hrajeme pohybové a kolektivní hry.


LISTOPAD

1.týden – barvy PODZIMU

Zjišťujeme, jak se příroda připravuje na zimu, pozorujeme a popisujeme podzimní práce na zahradě. Povídáme si, jak zvířátka se připravují na zimu.  Barevných papír vytrháváme a lepíme do různých podzimních tvarů  , vytváříme koláže z přírodnin. Posloucháme písničky o zvířátkách v lese, zapouštíme vodové barvy do klovatiny – podzimní les. Pomocí prstů mícháme podzimní barvy na čtvrtky – stromy, listy, poznáváme barvy teplé, studené.

2. týden - naše ptactvo -

 vybarvujeme tematicky zaměřené omalovánky - různé ptactvo, sýkorka - rozpíjení barev, skládáme ptáčky z papíru, vyrábíme z ruliček sovičky, vyrábíme sovičky ze šišek nasbíraných v lese, modelujeme ptáčky z modelíny, vyrábíme závěs s ptáčky - girlanda, hrajeme pohybovou hru  "na kukanou", "Ptáčku, jak zpíváš", na zahradě hrajeme "Ptáčku, jak zpíváš", míčové hry, poznáváme naše nejznámější ptactvo, které přezimuje u nás, poznávačka dle obrázku, kvíz, kreslíme ptáčky v jejich přirozeném prostředí
3. týden - zimní ptactvo

- čím se krmí ptactvo v zimě u nás, co dalšího jim můžeme vyrobit na zahradě, hrajeme molekuly, hrajeme pantomimu - zvířátka, vyprávíme si, jaké druhy ptactva v zimě vídáme v zahradách, dáváme si hádanky na téma ptactvo, vybarvujeme omalovánky, vyrábíme ptáčky z kašírovaného novinového papíru, barvíme temperami, příprava ptáctva na zimu, jak jim můžeme pomoci - diskuze, vyrábíme krmítka pro ptáčky, plníme je zrním, určujeme druhy semínek v zrní

4. týden - počasí 

- sledujeme dokument o počasí, povídáme si, jak se vytváří předpověď počasí, co k tomu můžeme potřebovat, ukazujeme si barometr, teploměr a jiné nápomocné nástroje. Povídáme si o  blížícím se adventu a zvycích, význam adventního věnce, rozpouštíme vodové barvy - duha, déšť, sníh, vyrábíme malé deštníčky, tvoříme z krepových papírů, sluníčko z brabor a talířků z papíru, hrajeme pohybovou hru - voda, vítr, vzduch. Foukáme pingpongové míčky - závod, pohádka "O Slunečníkovi, Měsíčníkovi a Větrníkovi", pozorujeme proměny počasí a popisujeme je, snažíme se různé projevy počasí zařadit do různých ročních období, čteme si rozličné pranostiky a přemýšlíme, co nám říkají o počasí, jaký měly pranostiky dříve význam

 

ŘÍJEN

1.týden – Jeřabiny a šípky

Povídáme si, co sbíráme na podzim za plody a co z nich lze vyrobit. Ochutnáváme šípkový čaj, cítíme jeho vůni. Povídáme si o pohádce „Šípková Růženka“, posloucháme píseň a zpíváme O šípkových růžích. Vybarvujeme omalovánky šípků a tvoříme šálky a konvičky z papíru. Ve výtvarné činnosti rozfoukáváme tuš a tiskneme prsty barvy. Vyrábíme koláž z přírodnin „podzimní paleta“, sbíráme přírodniny na školní zahradě  a v okolí školy. Hrajeme závody na školní zahradě a míčové hry.

 

2.týden – Ježek

Povídáme si o ježkovi, prohlížíme si obrázky a encyklopedie, povídáme si, jak bychom mohli zachránit nalezeného ježka (existence záchranných stanic pro nalezená zvířata). Vybarvujeme omalovánky, pomocí temper malujeme ježka v lese, pracujeme s voskovkami a vodovými barvami, vystřihujeme ježka z barevného papíru, dotváříme ježka z přírodnin (šišky, listí), z látky. Venku hrajeme „ježčí“ honičku, hledáme a sbíráme „jablíčka“ z barevného papíru. Zpíváme píseň „Běží liška k táboru“, posloucháme pohádky o ježkovi.

 

3.týden – Stromy

Popisujeme si vzhled stromů, jejich plody, spojujeme k sobě patřící tvary listů, plodů a stromy. Rozlišujeme stromy listnaté, jehličnaté, říkáme si proč se tak rozdělují, jaké máme typy lesa, ukazujeme si stromy rekordmany(sekvoj, bonsaj….), připomínáme si Den stromů 20.10., povídáme si o vzácných a památečných stromech – dokument „paměť stromů“. Sbíráme listy a jiné přírodniny, vytváříme kolektivní práce s přírodninami. Vyrábíme podzimní strom – lepení přírodnin, pomocí frotáže listů a voskovek, stříháme a lepíme listy z barevných papírů,  modelujeme tvary plodů z modelíny. Hrajeme různé pohybové hry, např. „Škatulata, hýbejte se“ , posloucháme píseň od Svěráka a Uhlíře „Stromy“

4.týden – Draci

Vyprávíme si o dracích, o původu tradice pouštění draků, ukazujeme si různé metody výroby draků od japonských až po české, povídáme si o materiálu , ze kterého lze draka vyrobit (recyklace novin, igelit…). Malujeme draka podle své fantazie temperovými barvami, vyrábíme draka z barevného papíru a krepového papíru. Zdobíme si vyrobeného draka, hrajeme hry a soutěžíme s draky na školní zahradě - slalom s drakem, hod na cíl, pouštíme přinesené draky. Spojujeme spojovačky na papíře, vybarvujeme omalovánky s drakem. Vymýšlíme si vlastní dračí příběh – konec domýšlíme dle fantazie dětí, čteme si pohádky o dracích. Zpíváme písně z pohádky „Princové jsou na draka“, píseň„Draka bolí zub“

5.týden – Halloween

Povídáme si o svátku Halloween a o dušičkách, jak se svátky slaví i v ostatních zemích. Temperovými barvami vybarvujeme dýně na výzdobu třídy, skládáme a stříháme dýně z barevného papíru, vybarvujeme omalovánky s tématikou dýně voskovými a vodovými barvami. Vytváříme společnou práci "Strašidelný hrad“, vyrábíme netopýry z recyklovaného papíru, stříháme pavučiny a pavoučky z papíru. Jelikož se tento týden koná lampionový průvod, vyrábíme si lampionky z barevného papíru , ze zavařovacích sklenic. Tančíme a zpíváme na písničky z pohádky „Hotel Transylvánia“.

ZÁŘÍ

1.týden – POZNÁVÁME SE NAVZÁJEM

Vysvětlujeme si pravidla, jak se bezpečně chovat ve škole, školní družině, ukazujeme si správné hygienické návyky – mytí rukou před jídlem, po WC, používání kapesníku, učíme se stolovat v jídelně, obsloužit se…). Učíme se naslouchat ostatním, ukazujeme si, kde co ve škole a herně najdeme, učíme se bezpečně používat nůžky.

První týden školy jsme se věnovali seznamování se navzájem, vysvětlili jsme si pravidla ve školní družině. Kromě prohlídky školy jsme poznávali i okolí školy. Povídali a kreslili si zážitky z prázdnin, seznamovali se s novými hrami v herně.

 

2.týden – OVOCE

Rozpoznáváme barvy přírody na podzim. Sdělujeme si podzimní pranostiky, povídáme si o ovoci, které můžeme sklízet na podzim (víno, jablíčka, hrušky . . . ). Rozpíjíme vodové barvy do předem připravených šablon ovoce, modelujeme 3D tvary ovoce z modelíny, krepového papíru. Pomocí různých pomůcek výtvarně ztvárňujeme ovoce – vytrháváním a lepením barevného papíru, otiskem korkové zátky , tvoříme bramborová tiskátka, tiskneme půlená jablíčka do zavařovací sklenice. Při pobytu venku malujeme křídami na asfalt oblíbené ovoce, hrajeme oblíbené míčové hry na hřišti. Nezapomínáme ani na zpěv a dramatizaci, tančíme např. Mazurku „Měla babka 4 jabka“.

3.týden – SLUNEČNICE

Pozorujeme podzimní proměny přírody, relaxujeme, seznamujeme se se zajímavostmi o slunečnicích – jak se pěstují, jak se zpracovávají a v jaké formě je vídáme doma (olej, semínka k jídlu, krmivo pro domácí mazlíčky...). Vybarvujeme omalovánky slunečnic voskovkami, vodovkami nebo temperami. Pomocí různých materiálů tvoříme další výrobky s tematikou slunečnic (mačkání a lepení krepového papíru, koláž ze semínek, květ z papírového talířku). Odpoledne si zpestřujeme pobytem na čerstvém vzduchu na školní zahradě, kde hrajeme hry, závodíme a zpíváme si o sluníčku.

4.týden – HOUBY a sv.VÁCLAV

Vyprávíme si legendu o sv. Václavovi, vybarvujeme omalovánky, skládáme skládanku sv. Václava, vyplňujeme kvízy o sv. Václavovi.

Poznáváme houby jedlé, nejedlé, jedovaté, vyprávíme si, jak houby můžeme upravovat, co z nich vyrobit, přiřazujeme názvy hub k jednotlivým obrázkům. Pomocí temper malujeme houby , les, tvoříme koláže z látek. Čteme pohádky a básničky o houbách (Na houbách – Jiří Žáček), hrajeme houbové pexeso. Při pobytu venku nejen na školní zahradě se procházíme do nedalekého lesa, kde stavíme domečky z přírodnin a hrajeme hry.