KVĚTEN

05.05.2017 08:33

1. týden - Maminky - zajímá nás historie svátku Dne matek, povídáme si o maminkách, co pro nás dělají, proč jsou důležité a nepostradatelné, malujeme portrét maminky - různé výtvarné techniky, modelování, koláž, portrét, výtvarné křídy, tuš, vodovky, tužka; navrhujeme šaty pro maminku - pracovní činnosti, trháme barevný papír, krepový papír, stříháme látky, zbytkový materiál, vyrábíme přáníčko v rámečku, z papíru, šité látky; vyrábíme zápich do květináče, srdíčka z barevných papírů - proplétání, skládáme básničku, rýmy o maminkách; hrajeme na asociace - co se nám vybaví, když se řekne maminka, hrajeme taneční hry s hudbou, doprovod na Orffovy nástroje, zpěv;, hrajeme pohybové a kolektivní hry, malujeme na asfalt

2. týden - Zoo - vysvětlujeme si význam Zoo ve světě i u nás, jak se pečuje ve světě o ohrožené druhy zvířat, která již vyhynula, jaké jsou největší světové Zoo, hrajeme kvíz s poznáváním zvířat, vytváříme kolektivní práce na téma Zoo - koláže, dolepování zvířat, vytváření plánku Zoo - co nesmí v Zoo chybět; malujeme vybrané ohrožené druhy zvířat, vyprávíme si a popisujeme nejoblíbenější druh zvířete a proč - popiskem ostatní hádají o jaké zvíře se může jednat, vybarvujeme si omalovánky s cizokrajnými druhy zvířat, skládáme origami zvířátek, modelujeme zvířátka v Zoo, vyrábíme zvířata z odpadového materiálu, dramatizace - zvířata, poznáváme zvuky zvířat - šelmy, ptactvo, býložravci, hrajeme pexeso s obrázky zvířat, skládáme puzzle s motivy zvířat

3. týden - Indiáni - vyprávíme si o tradicích starých indiándkých kmenů, zpíváme si indiánské písně a posloücháme indiánské nativní melodie, čteme si o starých způsobech komunikace pomocí dýmu, symbolů a zvuků, zkoumáme stopy zvěře, nástroje indiánů k lovu, přípravě pokrmů, přístřešků, z čeho měli oděvy a vybavení příbytku, čím se bavili, jaké rozdíly byly mezi jednotlivými kmeny, jaké uctívaly duchy jako božstva, vyrábíme si indiánské čelenky z různého materiálu, šperky z navlékaných korálků a těstovin, vyrábíme si hudební nástroje z různého materiálu - rumba koule, strunný nástroj z gumiček, bubínky, vybarvujem si temetické omalovánky, barvíme se barvami na obličej válečné malování podle kmene, vyrábíme si indiánské masky, malujeme indiánskou vesnici, vyrábíme malé příbytky z papírů a špejlí - tee pee, soutěžíme v různých disciplínách na indiánském dni na školní zahradě

4. týden - Afrika - Povídáme si o afrických kmenech, o tradicích v různých místech kontinentu, hledáme v atlasu, jaká zvířata zde nalezneme, barvíme amfory, vyrábíme africké tradiční masky z papíru, vytváříme si dalekohled z ruliček papíru, hudební nástroje z recyklovatelného materiálu, tvoříme tuší siluety africé zvěře na barevném pozadí papíru, posloucháme tradiční africké písničky a melodie, povídáme si o rozdílech mezi Evropou a Afrikou, mezi způsobem života, zjišťujeme, co máme společného, učíme se africký tanec, vyrábíme si šperky z těstovin na motivy původních šperků, vybarvujeme tematické omalovánky, luštíme pomocí legendy z tradičního obrázkového písma zprávya vzkazy, dokreslujeme polovinu obrázků